Neurologia dorosłych i dzieci

 • Konsultacje neurologiczne – dorośli i dzieci
 • Kontrole porozwojowe
 • Choroby genetyczne
 • Padaczki dziecięce, padaczki objawowe
 • Choroby nerwów obwodowych
 • Stwardnienie rozsiane
 • Choroba Parkinsona i inne zespoły pozapiramidowe
 • Zespoły otępienne o różnej etiologii (np.: choroba Alzheimera)
 • Zespoły bólowe kręgosłupa
 • Stany po urazach głowy i kręgosłupa
 • Stan po udarze mózgu i inne choroby naczyniowe
 • Badania medycyny pracy

Cena konsultacji – 150-160 zł.

 

Lekarze

 • Lek.med. Małgorzata Deniszewska
 • Dr n. med. Tomasz Kmieć