Medycyna pracy

Medycyna pracy

Oferujemy badania dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, badania do celów sanitarnych i badania dla kierowców. Badania dodatkowe - okulista, laryngolog, neurolog, badania RTG, badanie poziomu cukru oraz lekarz orzecznik możliwe są do wykonania w naszej przychodni w przeciągu jednego dnia.

cheap sleeping pills ambien online

Lekarze

Badanie Lekarza Medycyny Pracy – 140-200 zł,

Badania lekarzy specjalistów do medycyny pracy (laryngolog, neurolog, okulista) – 50-80 zł