Laryngologia

 • Porady i konsultacje
 • Zabiegi fiberolaryngoskopowe
 • Diagnostyka uszu, nosogardła i krtani przy pomocy nowoczesnego mikroskopu laryngologicznego SmartOPTIC
 • Płukanie uszu
 • Leczenie ropni jamy ustnej, gardła i nosa
 • Podcinanie wiązadełka języka
 • Tamponady przednie nosa (tamowanie krwawienia z nosa)
 • Badania medycyny pracy

Lekarze

 • Lek. med. Małgorzata Ancyparowicz
 • Lek. med. Krystyna Kizler-Sobczyk 
 • Dr n. med. Marek Pietras 
 • Dr n. med. Grzegorz Sobczyk 

Cena konsultacji – 130 zł, dzieci do 16 r.ż. - 150 zł, endoskopia – 200 zł.