Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Anna Jasiewicz-Reps prowadząca zakład leczniczy pod nazwą Prywatna Przychodnia Lekarska Zdrowie i Uroda z siedzibą w Warszawie (02-957), ul. Sobieskiego 18 informuje:

 1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Anna Jasiewicz-Reps, dalej zwana "Administratorem" prowadząca zakład leczniczy pod nazwą Prywatna Przychodnia Lekarska "Zdrowie i Uroda" w Warszawie (02-957), przy ul. Sobieskiego 18, numer REGON: 01238838300037,, wpisany do rejestru zakładów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 000000008601, zwany dalej "Przychodnią".

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych:

- adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- nr telefonu: 602 600 819.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 23 i nast. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO i będą przetwarzane wyłącznie w celach zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej przez Administratora.

W sytuacji udzielenia Panu/Pani świadczenia zdrowotnego, które ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych dane mogą być również przetwarzane na podstawie właściwych przepisów szczególnych, zawartych m.in. w:

 • Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
 • Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
 • Ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
 1. Odbiorcy danych

Administrator może udostępniać Pana/Pani dane osobom wykonującym w Przychodni zawód medyczny (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci), a także innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (w tym prowadzenie kalendarza zapisów) oraz czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu. Każda z tych osób obowiązana będzie posiadać specjalne upoważnienie od administratora danych do przetwarzania danych osobowych w wyżej wskazanych celach.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy, wynikające z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z ustaw szczególnych, przy czym zasadą jest, iż podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym po raz ostatni dokonano jakiegoś wpisu w tej dokumentacji.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 3. prawo do usunięcia Pana/Pani danych

(jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli, niemniej dalsze zatrzymywanie danych osobowych powinno być uznane za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do m.in. do wywiązania się z obowiązku prawnego jakim jest np. ustawowy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez okresy, wskazane w punkcie 6).

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Pani działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana/Pani sprzeciwu względem przetwarzania danych).

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z ograniczeniem.

(aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe

Prywatność i ciasteczka na naszej witrynie

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy informacje odnoszące się do tzw. plików Cookies.

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach itp.
 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

buy xanax online pharmacy

 

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.